AZS

Automatické Závlahové Systémy

Automatické zavlažování slouží k zachování vitální zeleně, ať už jde o trávník, keře, truhlíky, či zeleninové záhonky. AZS šetří Váš čas, peníze i životní prostředí.


Zdroje vody pro AZS

Správný výběr zdroje vody Vám pomůže v úspoře vody a tudíž i v úspoře financí. Závlahu lze napojit na vodovodní řád. U této varianty je většinou nejlevnější realizace, ale zároveň z dlouhodobého hlediska je velmi drahou a nehospodárnou cestou. Duhou variantou je připojení závlahy k čerpací stanici v retenční nádrži s dešťovou vodou. Ekonomický a nejčastější způsob zdroje vody pro zahradní závlahové systémy u nás. Bývá v kombinaci s dopouštěním nádrže z řádu, či z vrtané nebo kopané studny. Nejideálnější řešení je zalévat dešťovou vodou z retenční nádrže a dopouštět ji ze studny (vrtané, či kopané). Cena realizace je v tomto případě vyšší, ale návratnost u průměrných zahrad se studnou a retenční nádrží je do 3 let. Závlahu lze napojit i přímo na vrtanou či kopanou studnu. Jen je třeba myslet na to, že zásoby zemní vody nejsou neomezené!


Ovládání systému

Mozkem celého systému je tzv. ovládací jednotka. Je možné je ovládat stisknutím tlačítek, avšak jiné typy mohou fungovat přes bluetooth, či WiFi. Tudíž i na dovelené na svém zařízení můžete vidět stav spotřeby vody, zda závlaha funguje jak má, nebo si závlahu dočasně vypnout/zapnout/upravit.

Větší jednotky nejsou bateriové a většinou jsou napájeny 230V. Lze na nich nastavit časy spouštění, délku zalévání a dny zavlažování jednotlivých sekcí. S doplněnými komponenty pro závlahové systémy mohou umět řídit závlahu dle:

  • Internetové předpovědi (dle pravděpodobnosti srážek v následujících dnech)
  • Spotřeby vody
  • Vzdušné vlhkosti
  • Půdní vlhkosti

Po napojení příslušenství a nastavení zavlažovacích cyklů se jednotka stává samostatným článkem Vaši zahrady. Sbírá data ze senzorů a čidel a z toho vyhodnocuje správné množství vody a načasování zálivky. Je-li třeba, tak úplně zastaví zavlažování, dokud to počasí opět neumožní.


Závlahové sekce

Ať už se jedná o kapkovou závlahu, či závlahu pomocí postřikovačů, je třeba celou zavlažovanou plochu rozdělit na jednotlivé sekce. Toto rozdělení se dělá z důvodů:

  • Výsadeb (odlišné typy rostlin a jiné požadavky na zálivku)
  • Umístění (více stinná místa budou méně zavlažovaná než ta na slunci)
  • Tlaku a průtoku (dle terénu a volby postřikovačů a trysek je třeba propočítat průtoky a tlaky, aby vše fungovalo jak má).

Každou sekci ovládají jednotlivé elektromagnetické ventily, které jsou spolu s rozdělovači schované v malých podzemních šachticích umístěných většinou do záhonů. K ventilům je díky tomu snadný přístup v případě poruchy a zároveň nejsou nikomu zbytečně na očích.


Jak to celé funguje

Po nastavení časů na ovládací jednotce a umístění alespoň dešťového sensoru začíná být závlahový systém automatický. Řekněme, že když nastavíte na 5:00am zálivku všech sekcí, tak se vám od 5:00am začnou postupně všechny sekce spouštět (1. sekce na tu dobu, kterou jste nastavili a pak další sekce atd.). Celý systém je v zemi. Postřikovače zároveň s terénem (vyskočí pomocí tlaku jen tehdy, když se sepne sekce), šachtice s ventily zarostlé v záhonech a kapkovací potrubí schované pod mulčem. Rovnoměrná zálivka probíhá celkem tiše a Vy nemusíte běhat s hadicí.